søndag 22. september 2013

Hyttevegen er grusetFra Mobrua til Langkåsvollen er det nå lagt på et lag med grus, og vegen er nå av god standard.Det er brukt litt ekstra grus ved Grønbrua for å få en jevnere stigning inn på brua. Her er det også lagt inn stikkrør. Det blir derfor spennende å se hva vann og snø vil gjøre med kjøreforholdene på denne lille vegproblemstrekningen kommende vinter og vår.fredag 20. september 2013

Medlemskontingent og vintervei

Enten vi liker det eller ei, så kommer vinteren og tid for brøyting av hytteveien i Grønlia.

Dette er første året at det nye veglaget skal ha ansvaret for brøytinga for strekninga i fra Mobrua og til Langkåsvollen, og det vil si at dersom dere ikke skal kjøre opp i hyttefeltet så skal dere heller ikke betale for vinterbrøyting til Grønlia hytteforening.
Ønsker dere derimot å kjøre opp i hyttefeltet på vinterstid så har årsmøtet vedtatt en avgift for brøyting på kr 900,-.

Medlemskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr 200,- for året 2013. Ber derfor om at dere som skal kjøre opp i hyttefeltet på vinteren om å betale inn kr 1100,- for brøyting og medlemskontingent til vår konto 4202.19.12071 innen 1. november. Husk å merke innbetalingen med navn!
Om dere ikke skal kjøre opp i hyttefeltet på vinterstid så er det bare medlemskontingenten på kr 200,- som skal inn til konto 4202.19.12071 innen 1.november.

torsdag 5. september 2013

Hytteveien

Det er varslet oppstart med arbeid på hyttevegen vår.
I den forbindelse oppfordres det til forsiktig kjøring, fordi kantene VIL VÆRE SVÆRT LØSE, og dermed er det lett å skli utfor vegen. Etter helga kan det også være at vegen blir stengt i kortere perioder.

(Hentet fra Grønlia Hytteforenings facebookside)