søndag 31. mai 2015

Reinsdyr i Grønlia

Vi har reinsdyr i "bøtter og spann" i Grønlia om dagen. Det er derfor viktig at vi husker å lukke grinda ved fellessetra når vi kjører igjennom. Da holder vi dyra borte fra de beiteområder som er forbeholdt kyrne.


Årsmøtet vel i havn

Da er årsmøtet i hytteforeningen gjennomført. Totalt 16 hytter var representert på møtet.
En stor takk til alle fremmøtte for bidrag og engasjement.


fredag 22. mai 2015

Årsmøte i Grønlia Hytteforening 2015

Endelig saksliste og årsberetning er nå utsendt pr. e-post til de av foreningens medlemmer som bruker dette. Til dere andre vil det gå brev i posten i morgen. Skulle noen av dere, mot formodning, ikke motta e-post eller brev ta umiddelbart kontakt med en av styrets medlemmer.
Velkommen skal dere være søndag 31. mai 2015, kl. 12.

fredag 15. mai 2015

Innkalling og foreløpig saksliste til årsmøtet 2015


Innkalling til Årsmøte 2015 i Grønlia Hytteforening

Det varsles herved at årets årsmøte i Grønlia Hytteforening vil bli avholdt søndag
31. mai 2015, kl. 12.00.

Årsmøtet finner som vanlig sted på Setervollen.

Foreløpig saksliste:

Vanlige årsmøte saker
(årsberetning, regnskap, medlemskontingent, trimpremier osv.)

Valg av 2 styremedlemmer 
  • Leder, Arner Jørgen Kvarme, på valg
  • Nestleder, Tore Rømuld, på valg
  • Medlem, Einar Sundal, på valg
Eventuelle saker som medlemmene ønsker tatt opp i årsmøtet må være styret i hende senest den 20. mai 2015.

Endelig saksliste blir distribuert til hytteforeningens medlemmer umiddelbart etter at frist for innmelding av saker er utgått.


Trondheim 02..mai 2015.

Arne Jørgen Kvarme
leder