fredag 15. mai 2015

Innkalling og foreløpig saksliste til årsmøtet 2015


Innkalling til Årsmøte 2015 i Grønlia Hytteforening

Det varsles herved at årets årsmøte i Grønlia Hytteforening vil bli avholdt søndag
31. mai 2015, kl. 12.00.

Årsmøtet finner som vanlig sted på Setervollen.

Foreløpig saksliste:

Vanlige årsmøte saker
(årsberetning, regnskap, medlemskontingent, trimpremier osv.)

Valg av 2 styremedlemmer 
  • Leder, Arner Jørgen Kvarme, på valg
  • Nestleder, Tore Rømuld, på valg
  • Medlem, Einar Sundal, på valg
Eventuelle saker som medlemmene ønsker tatt opp i årsmøtet må være styret i hende senest den 20. mai 2015.

Endelig saksliste blir distribuert til hytteforeningens medlemmer umiddelbart etter at frist for innmelding av saker er utgått.


Trondheim 02..mai 2015.

Arne Jørgen Kvarme
leder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar