mandag 23. desember 2013

Julehilsen fra styret


Julen nærmer seg atter med raske skritt, og nok ett år går over i historien.
I Grønlia har vinteren bredt sitt hvite teppe over landskapet, og drømmen om hvit jul oppfylles i hvert fall for alle de som tilbringer høytiden i Tydal.

Høsten har denne gang gitt oss mye vær. Det som startet med lange flotte dager har etter hvert gått over i den ene stormen etter den andre. Stormen Ivar var på visitt også i Grønlia og han satte sine tydelige spor hos oss. En god del trær er enten knekt eller blitt revet opp med rota. En lysstolpe ble også skadet, men denne ble raskt og profesjonelt reparert igjen av Trønderenergi. Vi får håpe at ingen hytter har fått skader i uværet.

Året, som straks legges bak oss, har vært innholdsrikt, dog uten de helt store utfordringer. Veglaget er nå oppe og står og vegen vår har fått en ikke ubetydelig oppgradering.
Det blir uansett spennende å se hvordan vegen takler den kommende våren nå etter utbedringen.

I august var vi atter samlet til familiedag/kveld på Setervollen. Arrangementet ble også denne gang en suksess. Stor stemning og trivelig samvær. Det ble gjennomført flere uhøytidlige konkurranser, og vi fikk også i år kåret ”Grønliamester i Støvvelkast”. Årets støvvelkastmester ble Ragnar Eriksen, og han mottok sin velfortjente hyllest fra alle oss andre. Familiedagen er vel nå å anse som tradisjon. Tilbakemeldingene tyder i hvert fall på at medlemmene i hytteforeningen ønsker tilsvarende arrangement også fremover.

I Grønlia er det igjen pyntet til jul i mange hytter. Å tilbringe noen juledager på hytta er en særledes positiv opplevelse. Stillheten, lyset og stemningen senker alle stressede skuldre og dagene fylles med kos og samvær. Og er det noe vi alle bør tilstrebe i disse juledagene så er det vel nettopp dette. Enkelt samvær hvor familie og trivsel er de viktigste innholds faktorer.

Grunneier, Leith Einar m/familie, har også i år gjort sitt til at livet i Grønlia er usedvanlig behagelig og godt. Blid, hjelpsom og trivelig som alltid. En hjertelig takk til familien Aas for godt samarbeid gjennom 2013.

Til sist en takk til alle medlemmer i Grønlia Hytteforening for flott bidrag til felles trivsel i hyttefeltet. Alle har bidratt på sin måte, via god stemning, flott samarbeid og god dugnadsånd. 

Måtte dere alle få en fredfylt jul og ett godt nytt år.

fredag 13. desember 2013

Ivars besøk i Grønlia.

Ekstremværet Ivar var også innom i Grønlia torsdag den 12. desember. Strømmen forsvant og mobilnettet datt ut. I løpet av fredag formiddag kom strømmen tilbake, mens mobilnettet var fortsatt ute av drift fredags kvelden. Formannen i hytteforeninga  fortalte at det var heftig med vind i Grønlia og han sendte over en del bilder som han hadde tatt. Der er en del vindfall, men det ser ikke ut som om det er noen skader å snakke om på hytter.
Oddvar Olsen og Hege Kvarme er i gang med oppryddingsarbeidet i nedre del av hyttefeltet

Ved innkjøringa til Stampen

Ved Marie Rømuld si hytte i nedre hyttefelt

Strømstolpe i nedre felt har fått litt juling

Oddvar Olsen i gang med oppryddingsarbeide.

Dette er ved ei av dei første hyttene på vegen , nede ved Mosjøen.