lørdag 7. november 2015

Husflid og fritidsmesse i Tydalshallen 28-29 november‏

Tydal Snøscooterklubb  og Tydal husflidslag har i år slått seg sammen og skal arrangere husflids og fritidsmesse (tidligere vintermesse) i Tydalshallen 28 og 29. november.
Utstillere er bl.a. Best, Bil og landbruk, Oles båt og motor, Gummi og maskin, ABES trafikkskole, Østby sveis, Sørensen Scooter.
Mange lokale husflidutstillere, som har bl.a treprodukter, strikking, vevnad, kort, bilder osv.
Gratis inngang på messa som er åpen fra 11 - 16
Svømmehallen vil også være åpen begge dager fra kl.12.00 - kl. 15.00, inngang voksen 50,- barn 30,-


Reinsdyra har inntatt fellesbeitet

Når Norsk Rødt Fe flytter ut overtar Rudolf og vennene hans. Mye rein samlet nede ved fellessetra fredag 6. nov.


tirsdag 18. august 2015

Alle registrerte telefonnr. i bommen har falt ut

Problemene med bommen i Grønlia er nå løst, men dessverre så har ALLE registrerte telefon nr. forsvunnet ut av systemet. Alle medlemmer må derfor sende e-post eller SMS til Tore Rømuld (kan også ringes) for oppdatering av de telefon nr. som skal legges inn i systemet igjen. Maksimum 3 telefon nr. pr. hytte.
Mail til: 2rerom@gmail.com
SMS eller ring: 916 88 308
De innmeldte nr. vil bli lagt inn i løpet av kommende helg og bommen tas i bruk så snart dette er gjort. Vi beklager den ulempen dette påfører våre medlemmer.

Familiedagen 22. august er nå avlyst

Bilderesultat for trafikkskilt

Den planlagte familiedagen førstkommende lørdag på Setervollen er dessverre avlyst.
Vi kommer sterkere tilbake ved en senere anledning.
Beklager så mye.

lørdag 15. august 2015

Familiedagen den 22. august står i fare for å bli avlyst.


Da ingen av styrets medlemmer har anledning til å være tilstede den 22. august, står nå familiearrangementet på Setervollen i fare for å bli avlyst. Hvis noen har lyst til å overta stafettpinnen og gjennomføre arrangementet, så er det bare å melde seg i løpet av et par dager. Om ingen ønsker overta ser vi oss dessverre nødt til å avlyse denne gang. Beklager dette.

søndag 31. mai 2015

Reinsdyr i Grønlia

Vi har reinsdyr i "bøtter og spann" i Grønlia om dagen. Det er derfor viktig at vi husker å lukke grinda ved fellessetra når vi kjører igjennom. Da holder vi dyra borte fra de beiteområder som er forbeholdt kyrne.


Årsmøtet vel i havn

Da er årsmøtet i hytteforeningen gjennomført. Totalt 16 hytter var representert på møtet.
En stor takk til alle fremmøtte for bidrag og engasjement.


fredag 22. mai 2015

Årsmøte i Grønlia Hytteforening 2015

Endelig saksliste og årsberetning er nå utsendt pr. e-post til de av foreningens medlemmer som bruker dette. Til dere andre vil det gå brev i posten i morgen. Skulle noen av dere, mot formodning, ikke motta e-post eller brev ta umiddelbart kontakt med en av styrets medlemmer.
Velkommen skal dere være søndag 31. mai 2015, kl. 12.

fredag 15. mai 2015

Innkalling og foreløpig saksliste til årsmøtet 2015


Innkalling til Årsmøte 2015 i Grønlia Hytteforening

Det varsles herved at årets årsmøte i Grønlia Hytteforening vil bli avholdt søndag
31. mai 2015, kl. 12.00.

Årsmøtet finner som vanlig sted på Setervollen.

Foreløpig saksliste:

Vanlige årsmøte saker
(årsberetning, regnskap, medlemskontingent, trimpremier osv.)

Valg av 2 styremedlemmer 
  • Leder, Arner Jørgen Kvarme, på valg
  • Nestleder, Tore Rømuld, på valg
  • Medlem, Einar Sundal, på valg
Eventuelle saker som medlemmene ønsker tatt opp i årsmøtet må være styret i hende senest den 20. mai 2015.

Endelig saksliste blir distribuert til hytteforeningens medlemmer umiddelbart etter at frist for innmelding av saker er utgått.


Trondheim 02..mai 2015.

Arne Jørgen Kvarme
leder

søndag 5. april 2015

Langfredagsskirenn i Grønlia

Tusen takk til dugnadsgjeng og øvrige deltagere på vårt tradisjonelle påskeskirenn. Sol, grilling, loddsalg og stor innsats under skiløpet bidro til at også årets skirenn må kunne omtales som en suksess. 55 gode hyttenaboer deltok. Det ble solgt lodd for kr. 1.940,- noe som dekker alle arrangementskostnader og litt til. Takk for innsatsen alle sammen. Nyt siste rest av påska 2015 :-)
Vinneren av skirennets "voksenklasse" Norvald Nilsenonsdag 25. mars 2015

Påskeskirenn på Setervollen langfredag kl. 14.00

Vi forsøker pånytt arrangere påskeskirenn i Grønlia. Det vil, basert på tilbakemeldinger i det siste årsmøtet, bli et noe enklere arrangement. Ingen salg av mat eller drikke, men vi fyrer opp grillene og alle som har lyst til å grille pølser eller lignende tar selv med til eget bruk. Utlodning som vanlig. Kr. 5,- pr. lodd - husk småpenger. Oppfordrer alle til å bidra med en liten premie til utlodningen. Arrangementet baseres på dugnadsinnsats og en frivillig dugnadsgjeng bes møte senest kl. 12.00 for løypetråkk og praktiske gjøremål. Vel møtt alle sammen!

lørdag 21. mars 2015

Afterski i skitrekket langfredag

 
Da er det klart med musikk til årets arrangement på skitrekket - helt uavhengig av vær og snø!
Afterski langfredagen kl. 17 til 23.
Lånkestemmen himself: Roar Nygård, akkompaniert av Vømlingans Terje Hilanmo mf. underholder.
Øl og matservering. Kåring av påskas peneste/styggeste påskelue.
Her bli det liv! Velkommen!

torsdag 26. februar 2015

Kjøring mellom Mobrua og øverst i Grønlia


Kjære alle dere som ferdes mellom Mobrua og øverst i Grønlia.
Gjennom ulike årsmøter er det bestemt at maksimumshastigheten på disse vegene skal være 40 km/time. Både på glatte vinterveger og støvtørre sommerveger er det fint om vi kan ta hensyn til hverandre ved å holde denne.

Dette har selvsagt mye å gjøre med sikkerheten for de som ferdes langs vegene, for noen steder kan folk og kjøretøy komme fort på hverandre, med de farer og ulemper det kan medføre.

Det har også noe å gjøre med usikkerhetsfølelsen knyttet til det å ha barn og barnebarn lekende utenfor ei hytte som ligger nær vegen.

Sommerstid kommer i tillegg ulempen med tidvise støvplager.

Derfor til alle sjåfører som ferdes på vegene mellom Mobrua og toppen av Grønlia:
Det er fort gjort å ta med seg fartsfølelsen som sitter i deg fra kjøringen hjemmefra og opp til Mobrua, men vær snill og vis respekt for at vi har en vedtatt fartsgrense på 40 km/t fra parkeringsplassen ved Mobrua og videre innover.

Om du holder en snitthastighet på 40 km/t eller på 50 km/t mellom Mobrua og Grønbrua, så oppleves det som en stor forskjell for de som bor langs vegen.

For deg som sjåfør utgjør det omtrent ½ minutt forskjell i kjøretid, altså en både ubetydelig og uviktig tidsforskjell.

Vi som sitter i styrene for både veglaget og hytteforeningen, henstiller til alle om at vi følger de fartsbestemmelsene vi selv har vedtatt og ikke minst at vi viser respekt for alle som både bruker vegen og bor ved vegen.

Hilsen styrene i

Grønlia hytteforening og Mobrua-Riastvegen veglag

Årsmøte 2015 i Mobrua-Riastvegen veglag

Til alle medlemmer av Mobrua-Riastvegen veglag
 
Veglagets årsmøtet 2015 vil bli avvikle på Væktarstua hotell lørdag 30. mai kl.1200.
Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet skal være mottatt i styret innen utgangen av april.
Påminning om årsmøtet inkludert saksfremlegg og forslag til vedtak, vil bli sendt ut tre uker før årsmøtet.
Agendaen for årsmøtet er gitt i §6 i Veglagets vedtekter, med forbehold om saker som kommer inn fra dere før tidsfristens utløp.
 
Beste hilsen,
 
Per Kotte
styrets sekretær


torsdag 19. februar 2015

Mildvær og isete vei


På grunn av mildværet har hytteveien vår blitt svært glatt og isete. Det er bestilt strøing og dette vil skje ca. kl. 16.00 i ettermiddag. Inntil da - gå forsiktig alle sammen..................