torsdag 26. februar 2015

Årsmøte 2015 i Mobrua-Riastvegen veglag

Til alle medlemmer av Mobrua-Riastvegen veglag
 
Veglagets årsmøtet 2015 vil bli avvikle på Væktarstua hotell lørdag 30. mai kl.1200.
Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet skal være mottatt i styret innen utgangen av april.
Påminning om årsmøtet inkludert saksfremlegg og forslag til vedtak, vil bli sendt ut tre uker før årsmøtet.
Agendaen for årsmøtet er gitt i §6 i Veglagets vedtekter, med forbehold om saker som kommer inn fra dere før tidsfristens utløp.
 
Beste hilsen,
 
Per Kotte
styrets sekretær


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar