torsdag 26. februar 2015

Kjøring mellom Mobrua og øverst i Grønlia


Kjære alle dere som ferdes mellom Mobrua og øverst i Grønlia.
Gjennom ulike årsmøter er det bestemt at maksimumshastigheten på disse vegene skal være 40 km/time. Både på glatte vinterveger og støvtørre sommerveger er det fint om vi kan ta hensyn til hverandre ved å holde denne.

Dette har selvsagt mye å gjøre med sikkerheten for de som ferdes langs vegene, for noen steder kan folk og kjøretøy komme fort på hverandre, med de farer og ulemper det kan medføre.

Det har også noe å gjøre med usikkerhetsfølelsen knyttet til det å ha barn og barnebarn lekende utenfor ei hytte som ligger nær vegen.

Sommerstid kommer i tillegg ulempen med tidvise støvplager.

Derfor til alle sjåfører som ferdes på vegene mellom Mobrua og toppen av Grønlia:
Det er fort gjort å ta med seg fartsfølelsen som sitter i deg fra kjøringen hjemmefra og opp til Mobrua, men vær snill og vis respekt for at vi har en vedtatt fartsgrense på 40 km/t fra parkeringsplassen ved Mobrua og videre innover.

Om du holder en snitthastighet på 40 km/t eller på 50 km/t mellom Mobrua og Grønbrua, så oppleves det som en stor forskjell for de som bor langs vegen.

For deg som sjåfør utgjør det omtrent ½ minutt forskjell i kjøretid, altså en både ubetydelig og uviktig tidsforskjell.

Vi som sitter i styrene for både veglaget og hytteforeningen, henstiller til alle om at vi følger de fartsbestemmelsene vi selv har vedtatt og ikke minst at vi viser respekt for alle som både bruker vegen og bor ved vegen.

Hilsen styrene i

Grønlia hytteforening og Mobrua-Riastvegen veglag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar