fredag 14. februar 2014

Tydal kommune inviterer til møte fredag 21. februar

I samband med arbeidet med næringsplanen har Tydal kommune annonsert, bl.a. gjennom Stugudal Fjell, at vi ønsker å komme i dialog med hytteeiere og – brukere.
Vi inviterer nå hytteeiere, næringsdrivende og andre interesserte til informasjonsmøtei Tydalshallen fredag 21. februar kl. 18:00.
Det vil med utgangspunkt i kommunens Strategiske Næringsplan bli informert om forhold som anses relevante for målgruppa. Det vil spesielt bli orientert om planer knyttet til infrastrukturtiltak. Fra kommunen deltar ordfører, rådmann, teknisk sjef og kultur- og næringssjef.
Representanter fra TrønderEnergi AS og Infonett Røros AS vil informere om sine aktiviteter og planer.
Møtet annonseres i lokalmedia, på kommunens hjemmeside og ved oppslag sentrale steder i Tydal.
Vi håper dere har mulighet til å delta og gjennom deres forening får videreformidlet invitasjonen til medlemmene.
Velkommen i Tydalshallen 21. februar kl. 18:00!
 
 
Mvh
Eirik Einum
Nærings- og kultursjef
Tydal kommune, sentraladministrasjonen
7590 Tydal
Tlf: 73 81 59 52

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar