torsdag 5. juni 2014

Innkalling til årsmøte 2014 i Grønlia Hytteforening

Det varsles herved at årets årsmøte i Grønlia Hytteforening vil bli avholdt lørdag
28. juni 2014, kl. 12.00.

Årsmøtet finner som vanlig sted på Setervollen.

Foreløpig saksliste:
 
Vanlige årsmøte saker
(årsberetning, regnskap, medlemskontingent, trimpremier osv.)

Valg av 2 styremedlemmer
  • Kasserer, Solveig Ingebrigtsen, på valg
  • Sekretær, Brit Sveian, på valg
Valg av revisor
  • Revisor, Frode Gjengaar, på valg
Valg av valgkomite
  • Leder, Aud Sandodden, på valg
  • Medlem, Marte Olsen, på valg
  • Medlem Stein Arne Mogren, på valg
Valg av arrangører til påskeskirennet 2015 

Eventuelle saker som medlemmene ønsker tatt opp i årsmøtet må være styret i hende skriftlig
senest den 20. juni 2014.

Endelig saksliste blir distribuert til hytteforeningens medlemmer umiddelbart etter at frist for
innmelding av saker er utgått.


Trondheim 04.juni 2014. 
 
Arne Jørgen Kvarme
leder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar