lørdag 16. juli 2016

Fartsgrensen er fortsatt 40 km/t på hytteveien vår

 Det henstilles til alle medlemmer av Grønlia Hytteforening at vi forholder oss til den avtalte maksfarten på hytteveien vår. Det har kommet oss for øret at det spes. i går ble kjørt alt for fort. Til sjenanse og fare for folk og dyr. Husk også å varsle dine gjester om at de tar hensyn på sin vei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar