søndag 2. april 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 i Grønlia Hytteforening


Det varsles herved at årets årsmøte i Grønlia Hytteforening vil bli avholdt lørdag 3. juni 2017, kl. 12.00. Årsmøtet finner som vanlig sted på Setervollen.

 Foreløpig saksliste:

 Vanlige årsmøte saker
 
(årsberetning, regnskap, medlemskontingent, trimpremier osv.)

 Valg av 3 styremedlemmer

  • Formann Arne Jørgen Kvarme, på valg
  • Styremedlem Tore Rømuld, på valg
  • Styremedlem Einar Sundal, på valg
Ingen av disse tre ønsker gjenvalg.
Gjensittende i styret blir da Rita Johnsen (kasserer) og Arve Fossen (sekretær).
Begge er på valg først i 2018.

 Valg av leder valgkomite

  • Valgkomiteens leder, Stein Arne Mogren, er på valg
Leder velges for 1 år av gangen – de øvrige to medlemmer velges for 2 år.
Dette betyr at Hans Hagerup og Merete Hestdal er på valg først i 2018
 
Eventuelle saker som medlemmene ønsker tatt opp i årsmøtet må være styret i hende senest 13. mai 2017.

Endelig saksliste blir distribuert til hytteforeningens medlemmer umiddelbart etter at frist for innmelding av saker er utgått.

Grønlia, 02 april 2017
 
Arne Jørgen Kvarme
leder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar